Tag / streamer

    Loading posts...
  • Đèn neon sign Neonvietnam làm cho live streamer Độ Mixi | From MixiGaming With Love

    https://www.youtube.com/watch?v=L13oiDB0fik Mỗi người trong chúng ta ai cũng được ông trời ban cho một chút gọi là tài năng thiên bẩm. Có điều chúng ta có biết tận dụng nó hay không. Độ Mixi thì có khiếu streaming. Còn chúng tôi thì biết làm ra những chiếc đèn và mong muốn nhất là mang tới…